Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Opstad, Leiv. (2020) Innføring i makroøkonomi. 2020. ISBN 978-82-02-68109-8.
  • Opstad, Leiv. (2020) Økonomistyring i offentlig sektor. Gyldendal Akademisk. 2020. ISBN 9788205521117.