Bakgrunn og aktiviteter

Jeg underviser i emnene Mekanikk og Byggstatikk. Jeg arbeider også med en pedagogisk utvikling av disse emnene, og er interessert i samarbeid med andre om dette.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Björnfot, Anders; Storm, Leif Erik; Bakken, Eskild Narum. (2013) Assessing Construction End User Values. 7th Nordic Conference on Construction Economics and Organisation, Trondheim, June 12-14, 2013.

Rapport/avhandling

  • Johansen, Fred; Storm, Leif Erik. (2007) Hvordan digitale, selvrettende oppgaver/tester kan være et nyttig pedagogisk hjelpemiddel? Pedagogisk utviklingsprosjekt. 2007.