Lars Semb

Avdelingsingeniør Institutt for teknisk kybernetikk
73594355 91882694
O. S. Bragstads plass 2, Elektro D * D033

Bakgrunn og aktiviteter