73592286 93246659
Erling Skakkes gate 47A, Schøninghuset * B111A

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Davidsen, Jan Grimsrud; Daverdin, Marc; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Arnekleiv, Jo Vegar; Koksvik, Jan Ivar. (2014) Gir redusert fôrmengde bedre vandringsvillighet hos klekkeriprodusert ørretsmolt?. Årbok og fiskeguide 2013-2014.
  • Arnekleiv, Jo Vegar; Dolmen, Dag; Rønning, Lars. (2001) Effects of Rotenone Treatment on Mayfly Drift and Stranding Stocks in Two Norwegian Rivers. Dominguez, E. (ed.). Trends in Research in Ephemeroptera and Plecoptera.

Rapport/avhandling