Bakgrunn og aktiviteter

MSc innen Energi- og Miljøteknikk siden 2010

Fagfelt/arbeidsområder

Strømningsteknikk, vindmåling, vindkraft, sportsaerodynamikk

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Oggiano, Luca; Spurkland, Live Foyn; Sætran, Lars Roar; Bardal, Lars Morten. (2015) Aerodynamical Resistance in Cycling - CFD Simulations and Comparison with Experiments. Proceedings of the 3rd International Congress on Sport Sciences Research and Technology Support.
  • Spurkland, Live Foyn; Bardal, Lars Morten; Sætran, Lars Roar; Oggiano, Luca. (2015) Low Aerodynamic Drag Suit for Cycling - Design and Testing. Proceedings of the 3rd International Congress on Sport Sciences Research and Technology Support.