Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber i Universell - nasjonal pådriverenhet for universell utforming, inkluderende læringsmiljø og utdanningsinstitusjonenes læringsmiljøutvalg i høyere utdanning.

Mitt nåværende hovedarbeidsområde er kartlegging av fagskolenes behov for støtte til inkludering av studenter med funksjonsnedsettelser. Et oppdrag gitt Universell gjennom stortingsmeldingen Fagfolk for fremtiden.