Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber i Universell - nasjonal pådriverenhet for universell utforming, inkluderende læringsmiljø og utdanningsinstitusjonenes læringsmiljøutvalg i høyere utdanning.

Mitt nåværende hovedarbeidsområde er arbeid med inkludering og tilrettelegging i fagskolen. Et oppdrag gitt Universell gjennom stortingsmeldingen Fagfolk for fremtiden.