Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsfokus

Antitrombotisk behandling (warfarin og NOAK/DOAK) ved atrieflimmer – en epidemiologisk studie basert på Reseptregisteret.

 

Utdanning

Medisin, Universitetet i Tromsø, 2010

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner