Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsfokus

Postdoktor i legemiddelepidemiologi ved Folkehelseinstituttet i Oslo.

 

Utdanning

PhD, NTNU, 2019

Medisin, Universitetet i Tromsø, 2010

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner