Bakgrunn og aktiviteter

Som leder for forsknings- og innovasjonsseksjonen er jeg faglig leder og personalleder for ansatte i seksjonen. Seksjonen står for administrasjon, rådgivning og utvikling innen forskning, ph.d.-utdanning og innovasjon. NTNU SeaLab, forskningsfartøyet Gunnerus, glassblåserverkstedet og finmekanisk verksted er også en del av forsknings- og innovasjonsseksjonen.
 

Blant mine konkrete arbeidsoppgaver er:

  • ledelse av forsknings- og innovasjonsseksjonen ved fakultetet
  • lederstøtte til dekan, prodekan for forskning og prodekan for innovasjon
  • administrativt ansvar for å koordinere den faglige aktiviteten innenfor fakultetets satsingsområder, mot de tematiske satsingsområdene og muliggjørende teknologier ved NTNU.
  • forberedelse av saker for fakultetets forskningsutvalg
  • rådgivning og utredning i forskningsrelaterte saker
  • administrativ oppfølging av ph.d.-programmene
  • koordinering av fakultetets aktivitet innenfor EUs program Horizon 2020 og mot Forskningsrådet
  • oppfølging av NTNU SeaLab, R/V Gunnerus, glassblåserverkstedet og finmekanisk verksted, samt kontakt med styrene for disse enhetene.

https://www.ntnu.edu/nv/research

https://www.ntnu.no/nv/ansatte/forskning

https://www.ntnu.no/nv/ansatte/verksteder