Bakgrunn og aktiviteter

Som leder for forsknings- og innovasjonsseksjonen er jeg faglig leder og personalleder for ansatte i seksjonen. Seksjonen står for administrasjon, rådgivning og utvikling innen forskning, ph.d.-utdanning og innovasjon. Forskningsinfrastrukturene NTNU SeaLab og forskningsfartøyet Gunnerus, samt verkstedene er også en del av forsknings- og innovasjonsseksjonen.

Blant mine arbeidsoppgaver er:

  • ledelse av forsknings- og innovasjonsseksjonen ved fakultetet
  • lederstøtte til dekan, prodekan for forskning og prodekan for innovasjon
  • administrativt ansvar for å koordinere den faglige aktiviteten innenfor fakultetets satsingsområder, mot de tematiske satsingsområdene og muliggjørende teknologier ved NTNU.
  • forberedelse av saker for fakultetets forskningsutvalg
  • rådgivning og utredning i forskningsrelaterte saker
  • administrativ oppfølging av ph.d.-programmene
  • koordinering av fakultetets aktivitet innenfor EUs program Horizon 2020 og mot Forskningsrådet
  • oppfølging av NTNU SeaLab, R/V Gunnerus, glassblåserverkstedet, elektronikkverkstedet og finmekanisk verksted, samt kontakt med styrene for disse enhetene.

https://www.ntnu.edu/nv/research

https://www.ntnu.no/nv/ansatte/forskning

https://www.ntnu.no/nv/ansatte/verksteder

Verkstedene bistår med utvikling, nybygging, modifisering av utstyr som brukes til undervisning og forskning. Videre utføres reparasjoner og vedlikehold av utstyr. Verkstedene tilbyr utstyr designet etter brukernes ønsker og behov. Her kan en få laget utstyr som ellers ikke er å få tak i eller som er vanskelig tilgjengelig.

https://www.ntnu.no/sealab

https://www.ntnu.edu/gunnerus