Bakgrunn og aktiviteter

Som leder for forsknings- og innovasjonsseksjonen er jeg faglig leder for fakultetets forskningsadministrativt ansatte, og personalleder for ansatte i seksjonen.

Blant mine konkrete arbeidsoppgaver er:

  • ledelse av forsknings- og innovasjonsseksjonen ved fakultetet
  • faglig leder for forskningsadministrative ansatte
  • rådgivning og utredning i forskningsrelaterte saker
  • administrativ oppfølging av ph.d.-programmene
  • koordinering av fakultetets aktivitet innenfor EUs program Horizon 2020 og mot Forskningsrådet
  • forberedelse av saker for fakultetets forskningsutvalg
  • lederstøtte til dekan, prodekan for forskning og prodekan for innovasjon
  • administrativt ansvar for å koordinere den faglige aktiviteten innenfor fakultetets satsingsområder, mot de tematiske satsingsområdene og muliggjørende teknologier ved NTNU.
  • oppfølging av NTNU SeaLab, glassblåserverkstedet og finmekanisk verksted.