Bakgrunn og aktiviteter

Doktorgradsstudent som jobber med driftsproblemer i grunnvannsbrønner med særlig fokus på jernutfellinger i grunnvannsbaserte grunnvarmeanlegg.

Doktograden inngår i prosjektet ORMEL 2 (Optimal ressursutnyttelse av grunnvann til varme og kjøling i Melhus og Elverum 2).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

2021

2020

2019