Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt:

Økonomi og HR-lønn.

Utvikling av standardiserte, automatiserte, digitaliserte og integrerte økonomitjenester.

Arbeidsområde:

Økonomi og HR-lønn.

System-koordinering innen LØNN-HR og IT

Kompetanse:

NTNU - Teknologiendring og samfunnsutvikling - Høst 2017

Bachelor in Management BI – Bachelorprogram i prosjektledelse

Strategi og utvikling, Ledelse og organisasjon, kvalitetssikring og Internkontroll

Pilotering og prosjektarbeid (prosesser, systemer, samspill, samarbeid, digitalisering og standardisering)

Råd og utvalg:

·        UNINETT 2006-2016    - leder av SAP-HR arbeidsutvalg med kontaktmøter KD og DFØ

·        UNINETT 2011-2016     -SAP-koordinator for UH-sektoren med fokus «beste praksiser».

·        UNINETT 2012-2014    - medlem av arbeidsgruppe for personaldata i DBH.

·        UNINETT 2014              -Pilotering av E-skjema for eksterne i UH-sektoren.  

Bakgrunn:

  •        Fra 2005 seksjonsleder for lønnsseksjonen ved HIST
  •        Controller HVUV-Værnes fra 2004-2005
  •        Forsvaret fra 1998 til 2005. økonomisjef HV-12 fra 2001-2004
  •        Økonomisjef ved Tipro-Invest 1992-1997
  •        Glad i faglig nettverking og samarbeid