Bakgrunn og aktiviteter

Overlege ved Seksjon lindrende behandling Kreftklinikken St. Olavs hospital. I tillegg tilknyttet Kompetansesenteret i lindrende behandling Midt-Norge hvor vi har et omfattende tilbud om ulike kompetansehevende kurs i palliativ behandling innen ulike fagprofesjoner.

20% førsteamanuensis innen fagområdet palliativ medisin ved IKOM. Underviser her medisinstudenter og masterstudenter.

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Martinsen, Nils; Tunaal, Hans Martin; Bagøien, Gunnhild; Getz, Linn Okkenhaug; Kvikstad, Anne; Mjølstad, Bente Prytz; Mæland, Njål Flem; Schei, kasper. (2016) Kommunikasjon, pasientkontakt og profesjonalitet som tråd gjennom profesjonsstudiet i medisin. 2016.