Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Cisek, Krzysztof; Zolich, Artur Piotr; Klausen, Kristian; Johansen, Tor Arne. (2017) Ultra-Wide Band Real Time Location Systems: Practical Implementation and UAV Performance Evaluation. 2017 Workshop on Research, Education and Development of Unmanned Aerial Systems (RED-UAS).
  • Ludvigsen, Martin; Albrektsen, Sigurd Mørkved; Cisek, Krzysztof; Johansen, Tor Arne; Norgren, Petter; Skjetne, Roger; Zolich, Artur Piotr; Dias, Paulo Sousa; ferreira, sergio; Sousa, Joao Borges; Fossum, Trygve Olav; Sture, Øyvind; Krogstad, Thomas Røbekk; Midtgaard, Øivind; Hovstein, Vegard Evjen; Vågsholm, Erlend. (2016) Network of heterogeneous autonomous vehicles for marine research and management. OCEANS 2016 MTS/IEEE Monterey.
  • Zolich, Artur Piotr; Johansen, Tor Arne; Cisek, Krzysztof; Klausen, Kristian. (2015) Unmanned Aerial System Architecture for Maritime Missions. Design & Hardware Description. 2015 Workshop on Research, Education and Development of Unmanned Aerial Systems (RED-UAS).