Bakgrunn og aktiviteter

PhD-prosjektet mitt ble påbegynt høsten 2016, og har tittelen "Gas adsorption at complex surfaces". Prosjektet er tilknyttet seksjon for Komplekse materialer ved Institutt for fysikk. 

Hovedveileder: Steinar Raaen

Medveileder: Jon Otto Fossum

Medveileder: Kenneth Dahl Knudsen

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner