Kristin Tveranger Alfer

Rådgiver (permisjon 01.11.17-31.06.18) Institutt for lærerutdanning
73559830
Rotvoll Bygg B, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Rådgiver med ansvar for praksis i grunnskolelærerutdanningene ved Institutt for lærerutdanning (ILU).

Jeg jobber med

  • praksisplanlegging på kort og lang sikt
  • årsplan for praksis
  • informasjon til og kommunikasjon med praksisfelt, ansatte og studenter
  • rekruttering og opplæring av praksislærere
  • refusjon til skoler og skoleeiere
  • utviklingsarbeid knyttet til praksis

Bakgrunn: 

Jeg har cand.mag.-grad fra Universitetet i Oslo med fagene engelsk, kristendom og pedagogikk. I tillegg har jeg praktisk pedagogisk utdanning og holder nå på med en masterutdanning i organisasjon og ledelse ved NTNU. 

Jeg har arbeidet med administrasjon i Universitets- og høgskolesektoren siden 2003, kun avbrutt av tre år som folkehøgskolelærer fra 2009 - 2012.

Siden 2015 har jeg vært medlem av fakultetsstyret ved Fakultet for lærer- og tolkeutdanning. Nå er dette organet erstattet av utvidet ledergruppe ved Institutt for lærerutdanning hvor jeg fremdeles er medlem.