Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidssted: Økonomiavdelingen Seksjon for økonomitjenester

Arbeidsområde: Utviklingsoppgaver / Prosessleder BtB

  • Faglig ledelse av prosessen

  • Opplæring og faglig oppdatering for deltagere i prosessen

  • Utvikling - standardisering, digitalisering og effektivisering av BtB-prosessen

  • Operativ ansvar for BtB-prosess på vegne av prosesseier
  • Evaluering og utvikling
  • Henvendelser kan sendes tll kontakt@okavd.ntnu.no