Kristin Lauritzsen

Universitetslektor-Årskurskoordinator Institutt for marin teknikk Fakultet for ingeniørvitenskap
73595578 41595178
O. Nielsens v 10, Marinteknisk senter * E2.112

Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/arbeidsområde:

Studentrekruttering ved Institutt for marin teknikk, planlegging av ekskursjoner for 1.kl. og 2. kl. marin, tilrettelegging av undervisningen for Teknostart Marin og emnet TMR4105 Marin teknikk grunnlag og organisering av ulike konferanser. Landsbyleder TMR4853- Eksperter i team: Havbruk - ei næring i vekst.

Kompetanse:

PhD innen prosessering/foredling av marint råstoff (marin biokjemi).

Klikk her for å vise liste over utvalgte offentlige publikasjoner.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Sivertsen, Agnar; Lauritzsen, Kristin; Veberg, Annette; Wold, Jens Petter. (2006) Rapid assessment of storage quality of cliff-fish from saithe by fluorescence spectroscopy. Seafood research from fish to dish. Quality, safety and processing of wild and farmed fish.
  • Sivertsen, Agnar; Lauritzsen, Kristin; Veberg, Annette; Wold, Jens-Petter. (2006) Rapid assessment of storage quality of cliff-fish from saithe by fluorescence spectroscopy. Seafood research from fish to dish. Quality, safety and processing of wild and farmed fish.

Rapport/avhandling