Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er ph.d.-stipendiat i språkvitenskap ved Institutt for språk og litteratur. Doktorgradsprosjektet mitt er en syntaktisk-semantisk undersøkelse av partisipialkonstruksjoner i tysk og engelsk. I tillegg til å forske på dette, underviser jeg i emner om tysk språkvitenskap.

Jeg er også tilknyttet forskergruppa AcqVA samt representant for midlertidig ansatte i instituttstyret ved Institutt for språk og litteratur.

 

Faglige interesser

 • moderne tysk grammatikk, spesielt syntaks
 • kontrastiv syntaks med hovedfokus på tysk, engelsk og norsk
 • småsetninger og predikasjon
 • adverbialer og adjunkter
 • samspillet mellom syntaks, semantikk og morfologi
 • generell lingvistisk teori

 

Undervisning

Siden høsten 2016 har jeg undervist i følgende emner:

 • TYSK1101 Tysk grammatikk 1
 • TYSK1102 Tysk grammatikk 2
 • TYSK2101 Tysk grammatikk 3
 • TYSK0502 Tysk 2
 • TYSK2900 Bacheloroppgave i tysk
 • ENG6020 Engelsk språkvitenskap og språktilegnelse

 

Andre prosjekter

 • Planlegging og gjennomføring av Fremmedspråksuka 2017 og 2018 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

 • Brodahl, Kristin Klubbo; Høyem, Inghild Flaate. (2016) Zu deutschen Partizipialkonstruktionen mit dem Partizip 1 als Kern. 2016.

Andre

 • Brodahl, Kristin Klubbo. (2020) Korpusdaten und Akzeptabilitätsurteile als empirische Grundlage einer kontrastiven Untersuchung von Partizipialkonstruktionen. STaPs (Sprachwissenschaftliche Tagung für Promotionsstudierende) 16 . Universität Wien; Wien/Online. 2020-09-25 - 2020-09-26.
 • Brodahl, Kristin Klubbo. (2016) The syntax and semantics of the German adverbial present participle construction. Norwegian Graduate Student Conference in Linguistics and Philology (NoSLiP) 2016 . LingPhil; Trondheim. 2016-10-06 - 2016-10-07.
 • Høyem, Inghild Flaate; Brodahl, Kristin Klubbo. (2016) "Adverbiale Partizipialkonstruktionen im Deutschen". 24. internationale GeSuS-Fachtagung . Masaryk-Universität; Brno. 2016-06-22 - 2016-06-24.