Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er ph.d.-stipendiat i språkvitenskap ved Institutt for språk og litteratur. Doktorgradsprosjektet mitt er en syntaktisk-semantisk undersøkelse av partisipialkonstruksjoner i tysk og engelsk, med fokus på partisipiale adjunkter. I tillegg til å forske på dette, underviser jeg i emner om (primært tysk) språkvitenskap.

Jeg er også medlem av forskergruppene AcqVA og eScApeS.

Faglige interesser

 • moderne tysk grammatikk, spesielt syntaks
 • generativ grammatikk
 • kontrastiv syntaks med hovedfokus på tysk, engelsk og norsk
 • småsetninger og predikasjon
 • adverbialer og adjunkter
 • samspillet mellom syntaks, semantikk og morfologi
 • generell lingvistisk teori

Undervisning

Siden våren 2013 har jeg undervist i en rekke emner ved NTNU innen tysk og engelsk språkvitenskap og språkferdighet, samt språkvitenskapelige teorier og metoder mer generelt. 

Høsten 2022 underviser jeg i:

Andre prosjekter

 • Planlegging og gjennomføring av Fremmedspråksuka 2017 og 2018 i regi av Institutt for språk og litteratur ved NTNU

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

 • Brodahl, Kristin Klubbo; Høyem, Inghild Flaate. (2016) Zu deutschen Partizipialkonstruktionen mit dem Partizip 1 als Kern. 2016.

Andre

 • Brodahl, Kristin Klubbo. (2022) Syntactic and semantic flexibility among adverbials: evidence from underspecified adjuncts. Adverbs and adverbials at the form-meaning interface: diachronic and synchronic perspectives (AAFMI 2022) . University of Göttingen; Göttingen. 2022-05-18 - 2022-05-20.
 • Høyem, Inghild Flaate; Brodahl, Kristin Klubbo; Fischer, Silke. (2022) Participial adjunct control: a scope-based-approach. Research colloquium . Department of Linguistics, University of Stuttgart; Stuttgart. 2022-05-10 - 2022-05-10.
 • Brodahl, Kristin Klubbo. (2021) Studying structural variation cross-linguistically: Participial adjuncts in German and English. 5th Norwegian Graduate Student Conference in Linguistics and Philology (NoSLiP) . Universitetet i Bergen; Bergen/Online. 2021-03-11 - 2021-03-12.
 • Brodahl, Kristin Klubbo. (2020) Korpusdaten und Akzeptabilitätsurteile als empirische Grundlage einer kontrastiven Untersuchung von Partizipialkonstruktionen. STaPs (Sprachwissenschaftliche Tagung für Promotionsstudierende) 16 . Universität Wien; Wien/Online. 2020-09-25 - 2020-09-26.
 • Brodahl, Kristin Klubbo. (2016) The syntax and semantics of the German adverbial present participle construction. Norwegian Graduate Student Conference in Linguistics and Philology (NoSLiP) 2016 . LingPhil; Trondheim. 2016-10-06 - 2016-10-07.
 • Høyem, Inghild Flaate; Brodahl, Kristin Klubbo. (2016) "Adverbiale Partizipialkonstruktionen im Deutschen". 24. internationale GeSuS-Fachtagung . Masaryk-Universität; Brno. 2016-06-22 - 2016-06-24.