Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber som jurist i avdeling for virksomhetsstyring. Juristene i avdeling for virksomhetsstyring bistår på følgende områder: Juristene i avdeling for virksomhetsstyring.

Nye henvendelser skal rettes til juristenes felles epost: juridisk@virksomhet.ntnu.no