Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt / Arbeidsområde

 • Kjemiingeniør
 • Yrkeshygieniker. Kjemisk, biologisk og fysiske arbeidsmiljøfaktorer.
 • Forskningslaboratoriet. Drift og opplæring
 • Celledyrknings laboratoriet. Drift og opplæring. 
 • Forsøksdyrlære for forskere. Godkjent kurs.
 • Flow Cytometer - Gallios. Instrument ansvarlig.
 • Millipore vannrenseanlegg. Vedlikehold og reparasjoner.
 • Lokal strålevernsansvarlig - radioaktive kilder 
 • Radioaktivt avfall DU4-174.  Romansvarlig.
 • EcoOnline. Stoffkartotekansvarlig.
 • Fagbestiller.  Kjemikalier 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Bogoeva, Vanya; Siksjø, Monica; Sæterbø, Kristin Grendstad; Melø, Thor Bernt; Bjørkøy, Astrid; Lindgren, Mikael; Gederaas, Odrun Arna. (2016) Ruthenium porphyrin-induced photodamage in bladder cancer cells. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. vol. 14.
 • Hågvar, Eline B.; Hofsvang, Trond; Trandem, Nina; Sæterbø, Kristin Grendstad. (1998) Six years Malaise trapping of the leaf miner Chromatomyia fuscula (Diptera: Agromyzidae) and its chalcidoid parasitoid complex in a barley field and its boundary. European Journal of Entomology. vol. 95.

Rapport/avhandling

 • Skei, John K.; Tilseth, Eva; Dolmen, Dag; Vaagland, Henriette; Sæterbø, Kristin Grendstad; Rønning, Lars. (2013) Populasjonsdynamikk, bestandsstørrelse og funksjonsområde hos midt-norsk salamander. Rapport feltarbeid. 2013.