Bakgrunn og aktiviteter

Intensivsykepleier. Master i klinisk sykepleie; Holdninger og tiltak for å forebygge ventialtorassosiert pneumoni på intensivavdelinger. Høgskolelektor fra 2012. PhD-utdanning fra 2015 - 2019 - A human factors approach to medication administration in nursing homes. 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner