Bakgrunn og aktiviteter

 

Realfag, statikk, stål, betong og trekonstruksjoner. Stor erfaring med anleggskonstruksjoner som bruer, kaier, støttemurer, spunter , peler.

 

 

 

juli 2018

 

Stilling:             Universitetslektor ved NTNU - Ålesund           

Navn:               Kristian Normann    

Fødselsår:        1954

Bosted:            Ålesund,        

            tlf :  94499445,   E-post: kristian.normann@ntnu.no

 

 

Nøkkelkvalifikasjoner:

Sivilingeniør innen konstruksjon /statikk. Har jobbet mye med beregninger og tegninger innen betongkonstruksjoner, stålkonstruksjoner og litt trekonstruksjoner - i nær kontakt med entreprenøren/byggherre ved bygging av konstruksjonene. Har også jobbet for byggherre med granskninger av andre konsulenters arbeid - dette mest under tiden jeg jobbet i Stockholm Gatukontor, Stockholm Konsult og Carl Bro. Siden desember 2012 har jeg jobbet som universitetslektor ved NTNU - Ålesund   

 

Språk:

Norsk - morsmål

Engelsk - nærmest flytende skriftlig og muntlig

Svensk - bra skriftlig, flytende muntlig

Tysk - litt, skoletysk

 

Dataverktøy:

Power Point, MS Word, MS Excel, Adobe Photoshop, Paint, Tech sec 3.0, Smart Sketch, Staad Pro, Contram, Mathcad, AutoCad, Micro Station, Eurocode Express, Ove Slettens program.

 

Utdanning:

09.75 - 12.79  Sivilingeniør - bygg, konstruksjon /statikk. Norges Tekniske Høgskole, Tr.heim.

09.70 - 06.73   Examen artium, reallinje  Harstad Gymnas, Harstad

 

Kurs / sertifikater: (endagskurs ikke tatt med)

12.12 Betongrehabilitering, 4 dager. Norsk Forening for Betongrehabilitering

05.00 Grunnleggende Miljøutdannelse, 2 dager. Stockholm Konsult

12.98 Sertifikat for oppdragsledere, 2 dager.  Stockholm Konsult    

12.92 Brokonstruksjoner   - stål, 2 dager   BFU    

04.90 Samvirkebroer i stål og betong, 1 dag.  Bygg og Fastighets. Fortbildningsinstitut

10.81 Overlevningskurs, 4 dager   A. Stutterheim -Nederland

 

Arbeidserfaring:

12.2012 --->

Universitetslektor ved NTNU-Ålesund

 

10.2006 - 12.2012

Senioringeniør, Strukturas. Jobbet i hovedsak med stålkonstruksjoner, herunder forskjellige typer av bæresystemer/avstivning som kasseprofiler (torsjonssystem), bjelker, plater eller fagverk. Som ståldetaljer kan nevnes: "seafastening", "padeyes", "walk ways", "sling system for lifting", "lifting frames", stivere, opphengingsdetaljer med "Pt-bars", glideskinner, hydraulikksylindere, lager, rekkverk. Som systemberegningsprogram har jeg siden 2006 brukt Staad Pro og Mathcad som beregningsark.

 Prosjekter:

 • Fra 2006 til 2012 har jeg i Strukturas jobbet med flyttbare forskalingssystemer(i stål) som brukes til bygging av broer rundt om i verden. Jeg har også jobbet med offshorekonstruksjoner ("mid water arch") , industribygg og noe forretningsbygg.

 

Arbeidserfaring fra Sverige:

01.2006 - 10.2006

Konstruktør, KFS. Jobbet i hovedsak med forskjellige betongkonstruksjoner.

Prosjekter:  

 • Stockholm-Essingeleden - kontroll ved oppstilling av "quick bridge" under reparasjoner av fuger.

 • Karlskrona - kaianlegg for fergetrafikk til Baltikum. Kaianlegg på betongpeler. Kaien bygd som samvirke mellom forskalingsbetongen (lagt opp på betongpeler) og betongplaten

 

03.2002 - 12.2005

Prosjekteringsleder, Carl Bro. Hovedsak anleggskonstruksjoner i betong eller stål. Bæresystemer/avstivning som kasseprofiler (torsjonssystem), bjelker, plater eller fagverk. Som ståldetaljer kan nevnes: "walk ways", stivere, stålkjernepeler, glideskinner, hydraulikksylindere, lager, spunt, rekkverk. Som betongdetaljer kan nevnes: betongpeler, betongledd, forskalingssystem, fuger (vanntett eller ikke), rekkverk, kabelrør/stolper, reparasjoner av konstruksjoner under redusert trafikk. Som systemberegningsprogram mest Contram (bra på bevegelige laster) og Mathcad som beregningsark.

Prosjekter:

 • Stockholm-Mælaren - inspeksjon og utredninger for reparasjoner av betongbro ved Långbroviken.

 • Surehammar - riving av gammel bro for ny veibro i betong på samme plass.

 • Stockholm-Tegelbacken - bredding av eksisterende jernbanebro i stål og ny gangbro i stål. Nye brofester bygd som samvirke mellom nye og gamle deler på peler.

 • Stockholm-Kungsholmen - ny heis med gangbro til boligblokk.

 • Stockholm-Roslagstull - ny jernbanebro i stål. Ny bro med begrensning i høyde for å slippe å bygge om veien under broen.

 • Stockholm-Tegelbacken - lukking av tunneloppgang og ny gangtunnel.

 

06.1993 - 03.2002

Prosjekteringsleder, Stockholm Konsult. Hovedsak anleggskonstruksjoner i betong eller stål. Bæresystemer/avstiving som kasseprofiler (torsjonssystem), bjelker, plater eller fagverk. Som ståldetaljer kan nevnes: "walk ways", stivere, stålkjernepeler, glideskinner, hydraulikksylindere, lager, spunter, rekkverk. Som betongdetaljer kan nevnes: betongpeler, betongledd, forskalingssystem, fuger (vanntett eller ikke), rekkverk, kabelrør/stolper, reparasjoner av konstruksjoner under redusert trafikk. Som systemberegningsprogram mest Contram og Mathcad som beregningsark

Prosjekter:

 • Stockholm-Furusundsgaten - reparasjon av gamle støttemurer til veier. Reparasjoner uten å stenge av trafikken.

 • Stockholm-Spånga Kyrkveg - ombygging og forsterkning av betongbroen over jernveien. Gammel veibro med slett armering. Bygde om og forsterket broen uten bruk av understøtte. Brukte vannfresing for å få vedheft mellom gammel og ny betong.

 • Stockholm-Kjærrtorp - nye parkanlegg i betong.

 • Stockholm-Essingeleden - bredding av veibro i betong.

 • Stockholm-Slussen - reparasjoner av en rekke bygninger og broer ved Slussenanlegget.

 • Sødertelje - reparasjon av to veibroer i betong.

 • Kosovo-Sida - ny jernbanebro i stål.

 • Stockholm-Lunda - ny veibro i tre.

 • Stockholm-Farstaneset - ny gangbro på stålkjernepeler.

 • Stockholm-Nockebybanen - to nye betongbroer for jernbanen.

 • Stockholm-Danvikstull - ny betongbro med samvirke av stål og betong.

 • Stockholm-Kungsholmen - opphenging av kjøleanlegg under Barnhusbroen

 • Stockholm-Bromsten - ny veibro i betong.

 

05.1989 - 06.1993

Konstruktør, Stockholm Gatukontor . Jobbet i hovedsak med anleggskonstruksjoner i betong eller stål.

Prosjekter:

 • Stockholm-Skjærholmen - bredding av veibro i betong.

 • Stockholm-Liljeholmen - reparasjon av stålsøyle ved klaffebroen på Liljeholmsbroen.

 • Stockholm-Ringvegen - ny gangtunnel med rampe i betong.

 • Stockholm-Kista - ny gangbro i betong.

 

Øvrig arbeidserfaring fra Norge:

06.1985 - 05.1989

Sivilingeniør, Planconsult as. Hovedsak konstruksjoner i betong. Som betongdetaljer kan nevnes: betongpeler, betongelementer ( prefab), søyler, fuger, rekkverk.

 

08.1984 - 06.1985

Lærer, Hammerfest videregående

 

03.1981 - 10.1982

"Installation engineer", Heerema Seaway. Bransje: Offshore. Jobbet i hovedsak med løfterammer, stålmoduler og "seafastening". Som ståldetaljer kan nevnes: "seafastening", "padeyes", "walk ways", "sling system for lifting", "lifting frames", guides profiler, stivere.

 

06.1980 - 03.1981

Avdelingsingeniør 1, Kystdirektoratet.

Byggesaksbehandling for båtanlegg,