Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Martinsen, Kristian; Holtskog, Halvor. (2008) Social aspects of Plant monitoring and visualization. Manufacturing systems and technologies for the new frontier : the 41st CIRP Conference on Manufacturing Systems, May 26-28, 2008, Tokyo, Japan.

Rapport/avhandling

  • Sannerud, Ronny; Martinsen, Kristian; Strand, Tron-Ragnar; Holtskog, Halvor. (2007) Samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og bedrifter : KOMSAM. 2007. Småskrift (Høgskolen i Akershus) (2).
  • Martinsen, Kristian; Strand, Tron-Ragnar; Holtskog, Halvor. (2006) KOMSAM-prosjektet Sluttrapport. 2006.