Bakgrunn og aktiviteter

Faglig leder for praksis i profesjonsutdanningen for lektor 8-13 og for fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning.

Bakgrunn:

Hovedfag i nordisk språk og litteratur fra UiO, mellomfag i musikkvitenskap fra NTNU, praktisk-pedagogisk utdanning fra UiO.

20 års erfaring som lektor i ungdomsskole og videregående skole.

Spesielt interessert i praksisstudier, relasjonskompetanse i skolen og klasseledelse.