Bakgrunn og aktiviteter

Knut Samset er professor i prosjektledelse ved NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport. Han startet og har ledet forskningsprogrammet Concept siden starten i 2002 , og er partner i konsulentselskapet Scanteam AS som han startet i 1998. Han er teknolog og samfunnsviter, og har arbeidet med fremtidsstudier, utviklingsbistand og teknologivurdering. I flere år var han rådgiver for myndighetene i flere land, på vegne av de Nordiske landene og Japan, FN-organisasjoner, OECD, Verdensbanken og flere private organisasjoner. Han gir undervisning på mastergrad og doktorgrads nivå innenfor områdene prosjektledelse i tidligfasen, prosjektplanlegging, evaluering og kvalitativ forskningsmetode. Han har en omfattende vitenskapelig produksjon og flere bøker innen fagfelt som planlegging, evaluering og teknologivurdering.

Lenker:

Forskningsprogrammet Concept: http://www.ntnu.no/Concept

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner