Knut Ole Lysø

Førsteamanuensis Institutt for lærerutdanning
73559418
Rotvoll Bygg E, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Lysø, Knut Ole. (2003) Desentralisert IKT-støttet allmennlærerutdanning : erfaringer gjennoom matematikkfaget. Norsk pedagogisk tidsskrift.
 • Lysø, Knut Ole; Moen, Marit Larsdatter. (2001) Desentralisert IKT-støttet allmennlærerutdanning. Norsk pedagogisk tidsskrift. vol. 85 (6).
 • Lysø, Knut Ole. (1998) Sannsynlighetsregning i lærerutdanningen : noen refleksjoner over innføringsfasen. ?. vol. 9 (3).

Bøker

 • Lysø, Knut Ole. (2005) Sannsynlighetsregning : en fagdidaktisk innføring. 2005. ISBN 8290898371.
 • Lysø, Knut Ole. (2003) Matematiske sammenhenger : statistikk og sannsynlighetsregning. 2003.
 • Lysø, Knut Ole. (2001) Sannsynlighetsregning og statistisk metodelære. 2001. ISBN 8290898274.
 • Lysø, Knut Ole; Selvik, Bjørg Kristin. (1999) Matematiske sammenhenger, statistikk og sannsynlighetsregning. 1999. ISBN 8290898207.
 • Lysø, Knut Ole; Selvik, Bjørg Kristin. (1999) Statistikk og sannsynlighetsregning. 1999. ISBN 8290898207.
 • Lysø, Knut Ole. (1995) Innføring i beskrivende statistikk, sannsynlighetsregning og kombinatorikk : fagspesifikk etterutdanning i VKI, matematikk. 1995. ISBN 8290898983.
 • Lysø, Knut Ole. (1995) Sannsynlighetsregning og statistisk metodelære. 1995. ISBN 8290898002.
 • Lysø, Knut Ole. (1994) En innføring i statistiske begreper og sannsynlighetsregning. 1994. ISBN 8290898827.
 • Lysø, Knut Ole. (1994) Sannsynlighetsregning i grunnskolen : noen fagdidaktiske betraktninger. 1994.

Del av bok/rapport

 • Lysø, Knut Ole. (2014) Statistikk og kvantitativ metode. QED 5-10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2.
 • Hinna, Kristin Ran Choi; Lysø, Knut Ole. (2012) Norske lærerutdannere. Mange og store utfordringer : et nasjonalt og internasjonalt perspektiv på utdanning av lærere i matematikk basert på data fra TEDS-M 2008.
 • Pepin, Birgit; Lysø, Knut Ole; Sikko, Svein Arne. (2012) Student educational experiences at transition from upper secondary to higher education mathematics. FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011.
 • Hinna, Kristin Ran Choi; Lysø, Knut Ole. (2010) TEDS-M - et innspill i forhold til ny lærerutdanning?. FoU i Praksis 2009. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Levanger, 23. og 24. april 2009.
 • Lysø, Knut Ole. (2009) Å kunne regne i samfunnsfag. Å regne i alle fag.
 • Arnesen, Trond; Cyvin, Jardar; Feren, Kari; Lysø, Knut Ole; Sundt, George. (2006) Bruk av GPS og geografiske informasjonssystemer (GIS) som didaktisk verktøy i tverrfaglig temabasert arbeid i grunnskolen. Naturfagdidaktikkens mange facetter. Proceedings fra Det 8. nordiske forskersymposium om undervisning i naturfag.
 • Cyvin, Jardar; Arnesen, Trond; Feren, Kari; Lysø, Knut Ole; Sundt, George. (2006) Bruk av GPS og geografiske informasjonssystemer (GIS) som didaktisk verktøy i tverrfaglig temabasert arbeid i lærerutdanningen. Naturfagdidaktikkens mange facetter. Proceedings fra Det 8. nordiske forskersymposium om undervisning i naturfag.
 • Lysø, Knut Ole. (2005) Den problematiske tobarnsfamilien. tangenten, inspirasjonsbok for matematikklærere.