Bakgrunn og aktiviteter

Eg jobbar i profilleringsgruppa på kommunikasjonsavdelingen. Eg har hovedansvaret for saksbehandling av NTNU sitt kultursamarbeid med ulike organisasjoner innafor musikk, litteratur, film og kunst. Eg har og ansvaret for rektorpotten for kultur. Jobbar og ein del med forskjellige arrangement.

Utdanning:

1997-1998: Høgskulen i Nord-Trøndelag: Grunnfag i offentleg administrasjon og ledelse. Fagene ledelse, økonomi og data

1988-1989: Universitetet i Trondheim: Examen Philosophicum/politiske ideer.

Arbeidserfaring:

2016-fortsatt: Seniorrådgjevar NTNU

2003-2016: Trondheim kommune, varaordførar - Medlem i bystyret og formannskapet, leder av løns- og administrasjonsutvalet, leder av godtgjeringsutvalet.

1999-2003: Trondheim kommune, kommunalråd - Medlem i bystyret og formannskapet.

1988-1999: Innkjøpskonsulent Universitetet i Trondheim/NTNU

1984-1988: Transportkonsulent Tollpost-Globe i Trondheim

1983-1984: Vikna kommune, kultur- og skulesekretær.

1976-1983: Transportkonsulent Tollpost-Globe, Trondheim

Frå 1971 til 1976, diverse jobbar i bank, stat og kommune, inkludert militærteneste i 72 og 73. 

Anna:

Kurs:  Diverse kurs om arbeidslivspolitikk og offentleg administrasjon.

Politiske tillitsverv: Leiar av Kolstad SV, Trondheim SV og Sør-Trøndelag SV. Tilsammen 8 år på 80- og 90-talet. Medlem i landsstyret i SV frå 97-99. SV sin 2. vararepresentant til Stortinget frå Sør-Trøndeleag i perioden 2009 - 2013. Frå 2015. Representant i Sør-Trøndelag fylkesting.

Andre verv: Tillitsvalgt i LO ved Tollpost Globe og ved NTNU i Trondheim, til saman 15 år. Sekretær i LO i Trondheim frå 97-99.