Bakgrunn og aktiviteter

Simulering og måling av flytebruoppførsel

For å kunne videreutvikle nåværende flytebruteknologi, er det vitalt å ha detaljert kunnskap om hvordan eksisterende flytebruer oppfører seg. Et omfattende måleprosjekt på Bergsøysundbrua er satt i gang som en del av dette prosjektet. Målesystemet inkluderer både opptak av miljøparametere og respons av brua. Denne broa er en av totalt to lange flytebruer i verden kun med endestøtte, og utgjør derfor et veldig interessant casestudie. Ved å sammenligne målinger med numeriske prediksjoner, basert på state of the art av beregningsmetoder, kan nøyaktigheten og usikkerheten til metodene kartlegges. Det overordnede målet med prosjektet er å bidra til eksisterende flytebruteknologi, for å sikre økonomisk gunstig og pålitelig design for fremtidige fjordkryssinger.

Forskningsmål

Oppgavene i prosjektet mitt skal hjelpe til med å besvare følgende forskningsspørsmål:

  • Hvordan oppfører en flytebru seg, og hvilke miljøparametere påvirker oppførselen?
  • Hvor godt presterer nåværende metoder for estimering av oppførselen?
  • Hvor store er usikkerhetene knyttet til estimeringen?
  • Hva er årsaken til usikkerhetene?

Forskningsgruppe

Veiledere

Førsteamanuensis Ole Øiseth

Professor Anders Rønnquist

  

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2017

  • Kvåle, Knut Andreas; Øiseth, Ole. (2017) Characterization of the wave field around an existing end-supported pontoon bridge from simulated data. International Conference on Earthquake engineering and Structural Dynamics ; Reykjavik. 2017-06-12 - 2017-06-14.
  • Kvåle, Knut Andreas; Øiseth, Ole. (2017) Structural monitoring of an end-supported pontoon bridge. Marine Structures. vol. 52.
  • Kvåle, Knut Andreas; Øiseth, Ole; Rønnquist, Anders. (2017) Covariance-driven Stochastic Subspace Identification of an End-supported Pontoon Bridge Under Varying Environmental Conditions. International Modal Analysis Conference ; Garden Grove, California. 2017-01-30 - 2017-02-02.
  • Kvåle, Knut Andreas; Øiseth, Ole; Rønnquist, Anders. (2017) Operational modal analysis of an end-supported pontoon bridge. Engineering structures. vol. 148.
  • Kvåle, Knut Andreas; Øiseth, Ole; Rønnquist, Anders; Remseth, Svein N. (2017) Simulation and monitoring of floating bridge behaviour. International Conference on Earthquake engineering and Structural Dynamics ; Reykjavik. 2017-06-12 - 2017-06-14.

2016

2015

  • Kvåle, Knut Andreas; Øiseth, Ole; Rønnquist, Nils Erik Anders; Sigbjörnsson, Ragnar. (2015) Modal Analysis of a Floating Bridge Without Side-Mooring. Dynamics of Civil Structures, Volume 2: Proceedings of the 33rd IMAC, A Conference and Exposition on Structural Dynamics, 2015.