Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Fufa, Selamawit Mamo; Skaar, Christofer; Gradeci, Klodian; Labonnote, Nathalie; Time, Berit; Kohler, Jochen. (2017) Parametric LCA of a ventilated timber wall construction in tall timber buildings. XIV DBMC - 14th International Conference on Durability of Building Materials and Components.
  • Gradeci, Klodian; Baravalle, Michele; Time, Berit; Kohler, Jochen. (2017) Cost-Optimisation for Timber Façades Exposed to Rot Decay. Proceedings of the 12th International Conference on Structural Safety and Reliability (ICOSSAR2017), Vienna, Austria.
  • Gradeci, Klodian; Labonnote, Nathalie; Time, Berit; Kohler, Jochen. (2016) A proposed probabilistic-based design methodology for predicting mould occurrence in timber façades. World Conference on Timber Engineering (WCTE 2016).