73559221 91833911
Tungasletta 2, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Fokusområde for forskningen:

Arbeidshelse.

Utsatte grupper og arbeidsdeltakelse

Helsefremmende faktorer i og utenfor lønnsarbeid

Arbeidsinkludering og arbeidsrehabilitering

Med utgangspunkt i et helsefremmende fokus og aktuelle utfordringer i dagens arbeidsliv har forskningsaktiviteten omfattet grupper med nedsatt funksjonsevne og kroniske lidelser i og utenfor lønnsarbeid, samt arbeidsgivere med erfaring som ledere for utsatte grupper.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner