Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Kristensen, Kjetil; Ulla, Guttorm. (2005) Nærvær over avstand - Samarbeid og læring i Haram. 2005. ISBN 8292499032.
  • Sivertsen, Ole Ivar; Kristensen, Kjetil. (2005) Agile, Visionary, Action-and Innovation-oriented research for reLiable, Adaptive configuration of hyBride coLlaborative working Environments (AVAILABLE). Søknad på Integrert Prosjekt (IP) i Brüssel koordinert fra NTNU. 2005.
  • Kristensen, Kjetil. (2003) Physual Designing: A Supportive Framework for Dispersed Engineering Design. 2003. ISBN 82-471-5607-5.
  • Fyhn, Håkon; Hildre, Hans-Petter; Kristensen, Kjetil; Sivertsen, Ole Ivar. (2001) Klasserommet Som Forskningslaboratorium, Produktutvikling i det virtuell Rom. 2001. ISBN 82-91917-12-4.
  • Fyhn, Håkon; Kristensen, Kjetil; Hildre, Hans-Petter; Sivertsen, Ole Ivar; Husby, Marit; Feilberg, Julie; Hole, Kyrre. (2001) Produktutvikling i det Virtuelle Rom. 2001. ISBN 82-91917-10-8.