Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Wæge, Kjersti; Nosrati, Mona. (2018) Motivasjon i matematikk. Universitetsforlaget. 2018. ISBN 978-82-15-02619-0.
 • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Engvik, Gunnar; Fjørtoft, Henning; Irgens, Eirik Johannes; Sandvik, Lise Vikan; Wæge, Kjersti. (2013) En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av piloten for den nasjonale satsingen på skolebasert kompetanseutvikling. Akademika forlag. 2013. ISBN 9788232103096.
 • Gunnarsdottir, Gudny Helga; Hreinsdottir, Freyja; Pálsdóttir, Guðbjörg; Hannula, Markku; Hannula-Sormunen, Minna; Jablonka, Eva; Jankvist, Uffe Thomas; Ryve, Andreas; Valero, Paola; Wæge, Kjersti. (2012) Proceedings of NORMA 11 The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education. University of Iceland Press. 2012. ISBN 978-9979-54-965-9.
 • Hoel, Torlaug Løkensgard; Guldal, Tale M.; Dons, Carl Fredrik; Sagberg, Sturla; Solhaug, Trond; Wæge, Kjersti. (2011) FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 978-82-519-2730-7.
 • Wæge, Kjersti; Jensen, Anne-Mair. (2010) Undersøkende matematikkundervisning i videregående skole. Kommunikasjon - motivasjon - forståelse. 2010. ISBN 978-82-997163-6-9.

Del av bok/rapport

 • Fauskanger, Janne; Wæge, Kjersti. (2019) Learning to represent students’ mathematical ideas through teacher time-outs in rehearsals. Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.
 • Sánchez Aguilar, Mario; Kuzle, Ana; Wæge, Kjersti; Misfeldt, Morten. (2019) Introduction to the papers of TWG23: Implementation of research findings in mathematics education. Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.
 • Wæge, Kjersti. (2019) Samtaler i matematikk. 101 grep for å aktivisere elever i matematikk : matematikkdidaktikk i teori og praksis.
 • Valenta, Anita; Wæge, Kjersti. (2017) Rehearsals in work with in-service mathematics teachers. Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10).
 • Pantziara, Marilena; Wæge, Kjersti; Di Martino, Pietro; Rösken-Winter, Bettina. (2013) Introduction to the papers and posters of WG8: Affect and mathematical thinking. Proceedings of the Eighth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.
 • Wæge, Kjersti. (2013) Lærerens og klasseromskulturens betydning for elevenes motivasjon i matematikk. Klasseledelse - for elevenes læring.
 • Wæge, Kjersti; Pantziara, Marilena. (2013) Students' motivation and teachers' practices in the mathematics classroom. Proceedings of the Eighth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.
 • Jankvist, Uffe Thomas; Ryve, Andreas; van Bommel, Jorryt; Wæge, Kjersti. (2012) Future challenges of mathematics education research in the Nordic region - young researchers' perspective. Proceedings of NORMA 11 The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education.
 • Wæge, Kjersti. (2012) Why does a prospective teacher want to change her mathematics teaching practice?. Proceedings of NORMA 11 The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education.
 • Hannula, Markku S.; Pantziara, Marilena; Wæge, Kjersti; Schloeglmann, Wolfgang. (2010) Introduction. Multimethod approaches to the multidimensional affect in mathematics education. Proceedings of CERME 6. Proceedings of the Sixth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. January 28th - February 1st 2009, Lyon (France).