Bakgrunn og aktiviteter

  • For tiden jobber jeg i en midlertidig stilling som seniorkonsulent innen PR, kommunikasjon og studentrekruttering ved Fakultet for informasjonstenologi og elektroteknikk.
  • Tidligere har jeg jobbet som kommunikasjonsrådgiver ved flere ulike institutter og fakulteter ved NTNU, og har i tillegg mange års erfaring som frilanser innen PR, journalistikk og kommunikasjon i mitt eget foretak.
  • Jeg jobber til daglig med å finne de gode historiene fra student - og forskningsmiljøene ved NTNU, og er generelt sett veldig opptatt av å fremme og synliggjøre de mange aktiviteter og arrangementer knyttet til forskning, utdanning og studentrekruttering ved NTNU.
  • Jeg jobber strategisk med PR og kommmunikasjon, skriver tekster, tar bilder og lager video, og produserer innhold i mange digitale flater.