Bakgrunn og aktiviteter

Bioingeniør

Cand. polit , "Ja takk, begge deler", Om teori og praksis i bioingeniørstudiet.

Medansvarlig for emnene: "Samhandling og etikk", "Profesjon, forskning og etikk"

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Gangaune, Kjellrun; Storrø, Oddrun Kari Storvold. (2010) Hvilken bioingeniørfaglig kompetanse er det behov for i lokalsykehusene?. Bioingeniøren.

Rapport/avhandling

  • Gangaune, Kjellrun. (2001) "Ja takk, begge deler"; Om teori og praksis i bioingeniørstudiet. 2001.