Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Englund, Kjellrun Thora. (2014) Språkutvikling - ferdigheter, vansker og erfaring. Læringsvansker.
  • Englund, Kjellrun Thora; Leversen, Jonas; Sigmundsson, Hermundur. (2014) Ferdighetsutvikling og læring hos barn. Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis.
  • Behne, Dawn Marie; Englund, Kjellrun Thora. (2005) Utvikling av talpersepsjon. Ferdighetsutvikling. Utvikling av grunnleggende ferdigheter hos barn.
  • Behne, Dawn; Englund, Kjellrun T.. (2005) Utvikling av talepersepsjon. Ferdighetsutvikling : grunnbok i utvikling av barns ferdigheter.

Rapport/avhandling

  • Englund, Kjellrun Thora. (2006) Characteristics of and preference for infant directed speech. 2006.