Kjell - Anders Johnsen

Overingeniør Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
+4773590826 +4791383155
Alfred Getz vei 3, Sentralbygg I * 1264

Bakgrunn og aktiviteter