Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

  • Stavdahl, Øyvind; Grønningsæter, Åge; Malvig, Kjell Erling. (1997) Ultrasound based estimation of muscle contraction. MEC '97 - Issues in Upper Limb Prosthetics.
  • Stavdahl, Øyvind; Hermansson, Liselotte; Pettersson, Sven-Olov; Kristensen, Knut Tomm; Malvig, Kjell Erling. (1997) Evaluation of built-in lothium-ion batteries used as energy source for externally powered upper-limb prostheses : preliminary results. MEC '97 - Issues in Upper Limb Prosthetics.

Rapport/avhandling

  • Malvig, Kjell Erling. (2001) 3010 Instrumentering og måleteknikk. Analog signalbehandling. 2001.
  • Malvig, Kjell Erling. (2001) SIE 3010 Instrumentering og måleteknikk. Elektroteknikk. 2001.
  • Malvig, Kjell Erling. (2001) SIE 3060 Industriell Datasystemkonstruksjon. 2001.
  • Malvig, Kjell Erling. (1999) SIE 3010 Instrumentering og måleteknikk Kompendium 1 Industriell elektronikk. 1999.
  • Malvig, Kjell Erling. (1999) SIE 3010 Instrumentering og måleteknikk. Kompendium 1 Industriell elektronikk. 1999.
  • Malvig, Kjell Erling. (1999) SIE 3010 Instrumentering og måleteknikk. Kompendium II Industriell Elektronikk. 1999.
  • Malvig, Kjell Erling; Bjernemose, Pia; Pedersen, Bent Møller; Sørensen, Freddy; Wahlstrøm, Bjørn. (1998) Elektroingeniøruddannelserne Evalueringsrapport. 1998. ISBN 87-601-7202-9.
  • Malvig, Kjell. (1994) DAVID : electronics miniaturization. 1994. Rapport (94-5-T).