Bakgrunn og aktiviteter

Aktive prosjekt/arbeidsoppgaver

- oppdatert november 2017

Involvert i tekniske spørsmål/områder ved Universitetsbiblioteket.

Akkurat nå jobber jeg mest med fillager, arbeidsflyter som involverer merking av fysisk materiale (etiketter) og tekniske spørsmål angående bibliotekets låntaker-håndtering/database.

Ved siden av dette er jeg også involvert i bibliotekets arbeid med Oria (Ex Libris-produktet Primo), og vår bruk av Alma (også et Ex Libris-produkt). På ad-hoc-basis er jeg involvert i web-arbeid ved Universitetsbiblioteket.

I listeform:

 • 2016 - nå: Teknisk ressurs i annet webarbeid.
 • 2016.03 - nå: Deltaker/teknisk ressurs i VIKO-utviklingsprosjekt.
 • 2015.10 - nå: Arbeidsflyter som involverer merking av fysisk materiale.
 • 2015.10 - nå: webapplikasjon for uttrekk av data og batch-håndtering av låntakere.
 • 2015.02 - nå: Deltager i Oria-arbeidsgruppe.
 • 2015.10 - nå: Arbeider med bibliotekets låntaker-håndtering/database (eksport/import, registrering/oppdatering, RFID-lånekort o.l.).
 • 2015 - nå: Diverse teknisk støtte på ad-hoc basis internt, f.eks:
  • Intern-foredrag om dataflyt til Bibsys BIM, brukerhåndtering/-oppdatering.
  • Intern-workshop om bruk av Skype (Lync).
  • Mindre/interne programmeringsspørsmål.
  • Datahåndtering.

Tidligere prosjekt/arbeidsoppgaver

 • 2015.2 - 2016.12: Deltager i arbeidsgruppe for oppfølging av ARK 2014.
 • 2015.11 - 2016.03: Deltager i VIKO-forprosjekt.
 • 2015: IT-ressurs i implementeringsfasen for prosjektet "Nye nettsider ved NTNU UB".
 • 2015: Teknisk ressurs for "Digitaliseringsprosjektet" (Nå Gunnerus.no).
 • 2015.04: Teknisk scenestøtte på Emtacl15.