Bakgrunn og aktiviteter

Forsker på optimeringsbasert turnusplanlegging i helsesektoren. Utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, med hovedprofil anvendt økonomi og optimering. I min masteroppgave utviklet jeg en fungerende optimeringsbasert turnusplanleggingsmodell for Fødeavdeling vest ved St. Olavs hospital, og gjorde analyser av resultatene.

Jeg har også en bachelorgrad i samfunnsvitenskap med fordypning i samfunnsøkonomi fra NTNU.