Bakgrunn og aktiviteter

Kjartan Vårbakken er stipendiat ved program for fysioterapeututdanningen ved NTNU. Han er utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Bergen og har en mastergrad i fysioterapivitenskap fra Universitetet i Bergen.

Vårbakken har bakgrunn som privatpraktiserende fysioterapeut, fagredaktør i Tidsskriftet Fysioterapeuten og forskningsprosjektleder ved Oslo universitetssykehus.

Han arbeider i dag i et forskningsprosjek som skal utforske mulige forklaringsmekanismer for problemene til pasienter med artrose i kneleddet. Hovedveileder er fysioterapiprofessor Ann-Katrin Stensdotter, NTNU.

Prosjektet har fått navnet FUNKART, kort for Mekanismer for bedre funksjon med kneartrose.

Hjemmeside for FUNKART-prosjektet

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner