Bakgrunn og aktiviteter

Primære forskningsinteresser er matematikklæreridentitet, matematikklærere i overgangen fra matematikklærerutdanning til yrkesdebut i skolen, resonnering og bevis på barnetrinnet, kjernepraksiser i matematikklærerutdanningen, kvalitative forskningsmetoder og kvalitative forskningsintervju.

Undervisning:

  • MGLU4503 (høst 2020)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

Andre

  • Arnesen, Kristin Krogh; Rø, Kirsti. (2018) Initial participation in a reasoning and proving discourse in elementary teacher education. LaUDiM-konferansen: Eleven i fokus – matematikk på barnetrinnet . NTNU; Trondheim. 2018-11-28 - 2018-11-29.
  • Rø, Kirsti. (2018) Å utvikle en identitet som matematikklærer. Nasjonal lektorutdanningskonferanse 2018 . NTNU; Trondheim. 2018-10-18 - 2018-10-19.
  • Rø, Kirsti. (2017) Å utvikle en identitet som matematikklærer. Erfaringsseminar i matematikk, KfK . EVU Region Midt- Norge; Trondheim. 2017-10-25 - 2017-10-26.
  • Rø, Kirsti. (2015) Investigating mathematics teacher identity development: A theoretical consideration. 9th Congress of European Research in Mathematics Education (CERME-9) ; Prague. 2015-02-04 - 2015-02-08.
  • Rø, Kirsti. (2014) Developing an identity as a secondary school mathematics teacher: A prospective teacher's narrative. The Seventh Nordic Conference on Mathematics Education, NORMA 14 ; Turku. 2014-06-03 - 2014-06-06.