Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn:

Bente har mastergrad I pedagogikk med spesialisering I spesialpedagogikk ved NTNU. Bente ble ansatt våren 2008 på RBUP Midt-Norge, og har blitt tildelt et stipendiat på 3 år.

Interesseområder:

  • Barn med atferdsvansker.
  • Sosial kompetanse.
  • Tilrettelegging for barn- og unge ut fra deres evner og forutsetninger.

Pågående prosjekter:

  • ”De utrolige årene”, Webster Stratton skolestudiet.
  • Normering av SESBI-R

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner