Bakgrunn og aktiviteter


 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Bakken, Tor Haakon; Belete, Kiflom Wasihun; Killingtveit, Ånund; Alfredsen, Knut. (2017) Redder liv og sikrer verdier. Dagens næringsliv.
 • Bakken, Tor Haakon; Killingtveit, Ånund; Belete, Kiflom Wasihun; Alfredsen, Knut. (2017) Saving lives and creating value. International Water Power and Dam Construction. vol. 69 (4).
 • Bakken, Tor Haakon; Killingtveit, Ånund; Belete, Kiflom Wasihun; Alfredsen, Knut. (2017) Water reservoirs save lives and create value. Gemini.
 • Belete, Kiflom Wasihun; Lia, Leif; Ruud, Anne Marit; Liif, Jan; Molle, Gjermund. (2016) Gated versus ungated spillways: Working together for dam safety. International Water Power and Dam Construction. vol. 6 (7).
 • Spiller, Stephan; Ruther, Nils; Belete, Kiflom Wasihun; Strellis, Brendon. (2011) Assessing environmental effects of hydropower peaking by 3D numerical modeling. Flow simulation in hydraulic engineering : Dresdner wasserbauliche Mitteilungen. vol. 1 (1).

Rapport/avhandling

 • Belete, Kiflom Wasihun; Trongkleiv, Hans Erik; Lia, Leif. (2018) Modellforsøk flomløp Strandevatndammen. 2018. ISBN 978-82-7598-113-2.
 • Belete, Kiflom Wasihun; Baard Aasmund, Utvik Gjerde; Lia, Leif. (2017) Modellforsøk Flomløp Storlivatnetdammen. 2017. ISBN 978-82-7598-105-7.
 • Belete, Kiflom Wasihun; Fiskum, Gunnar Andreas; Lia, Leif; Brøste Mittet, Karoline. (2017) Modellforsøk flomløp Follsjødammen. 2017. ISBN 978-82-7598-102-6.
 • Belete, Kiflom Wasihun; Glimsdal, Sylfest; Lia, Leif. (2016) Physical model test on dam overtopping due to landslide generated waves in reservoirs. 2016. ISBN 978-82-7598-097-5.
 • Belete, Kiflom Wasihun; Glimsdal, Sylfest; Lia, Leif. (2016) Skredgenererte bølger i magasin - Modellforsøk og numeriske simuleringer av oppskylling over fyllingsdam. 2016.
 • Belete, Kiflom Wasihun; Guttormsen, Odd; Aberle, Jochen. (2015) Modellforsøk Degdammen Flomløpssystemet. 2015. ISBN 978-82-7598-092-0.
 • Belete, Kiflom Wasihun; Killingtveit, Ånund. (2015) Reservoir mapping for Monitoring Change of Storage Capacity of Isdammen, Svalbard. 2015. ISBN 978-82-7598-091-3.
 • Belete, Kiflom Wasihun; Lia, Leif. (2015) Physical model test on dam overtopping due to landslide generated waves in reservoirs. 2015.
 • Guttormsen, Odd; Roe, Magnhild; Belete, Kiflom Wasihun; Aberle, Jochen. (2014) Modellforsøk flomløp Dam Vasslivatn. 2014. ISBN 82-7598-087-9.
 • Guttormson, Odd; Belete, Kiflom Wasihun. (2014) Modellforsøk Sarpsfossen I- Flomavledningskapasitet Vannstander og Vannhastigheter i dagens Situasjon. 2014. ISBN 82-7598-088-7.
 • Guttormson, Odd; Belete, Kiflom Wasihun. (2014) Modellforsøk Sarpsfossen II- Nytt kraftverk Sarp 2, utforming av kraftverksinntak og inntak for flomavledning. 2014. ISBN 82-7598-089-5.
 • Dag, Bjørkmo; Odd, Guttormson; Belete, Kiflom Wasihun; Lia, Leif. (2013) Svartevassdammen-Fysisk Modellforsøk av Flomløpssystemet. 2013. ISBN 82-7598-086-0.
 • Belete, Kiflom Wasihun; Guttormsen, Odd; Lia, Leif; Shigdel, Pushpa. (2011) Physical Model Study of Dabbsjö I Speillway. 2011. ISBN 82-7598080-1.
 • Belete, Kiflom Wasihun; Guttormsen, Odd; Lia, Leif; Speth, Caroline. (2011) Physical Model Study of Dabbsj0o II Side Channel Spillway. 2011. ISBN 82-7598-082-8.
 • Belete, Kiflom Wasihun. (2010) Sediment yield determination based on repeated monitoring ofreservoirs. 2010. ISBN 978-0-7972-1267-1.
 • Belete, Kiflom Wasihun; Alfredsen, Knut. (2010) Reservoir mapping of Selbusjøen. 2010. ISBN 82-7598-079-8.
 • Belete, Kiflom Wasihun; Killingtveit, Ånund. (2009) Reservoir Bathymetric Survey of Isdammen Svalbard. 2009. ISBN 82-7598-077-1.
 • Belete, Kiflom Wasihun; Shankar Shrestha, Hari. (2008) Verification of new equipments of a remote sensing and echosounder. 2008.
 • Belete, Kiflom Wasihun. (2007) Sedimentation and Sediment Handling at Dams in Tekeze River Basin, Ethiopia. 2007. ISBN 978-82-471-1187-1.

Andre

 • Mortensen, Robert; Lia, Leif; Hammeren, Ragnhild; Glimsdal, Sylfest; Harbitz, Carl Bonnevie; Belete, Kiflom Wasihun. (2016) Overtopping of rockfill dams from landslide generated waves. 10th ICOLD European Club Symposium . TRCOLD; Antalya. 2016-10-25 - 2016-10-30.
 • Lia, Leif; Ruud, Anne Marit; Belete, Kiflom Wasihun. (2015) Design and implementation of gated and ungated spillway at the Dabbsjö Dam in Sweden. ICOLD 25th Congress ; 2015-06-13 - 2015-06-20.
 • Belete, Kiflom Wasihun; Bjørkmo, Dag; Guttormson, Odd; Lia, Leif; Guddal, Rolf. (2013) Physical Model Study to Evaluate a Combined Spillway and Emergency Outlet System of Dam Svartevatn in Norway, puplished on the. 9th ICOLD European Club Symposium Proceedings Venice-Italy . ITCOLD; Venice. 2013-04-10 - 2013-04-12.
 • Belete, Kiflom Wasihun; Lia, Leif; Odd, Guttormson; Jan, Liif. (2012) Physical model study for optimum design of side channel spillway of Dabbsjö dam in Sweden. Canadian Dam Association 2012 Annual Conference,Saskatoon-Canada . Canadian Dam Association; Saskatoon, SK,. 2012-09-22 - 2012-09-27.
 • Spiller, Stephan; Ruther, Nils; Belete, Kiflom Wasihun; Strellis, Brendon. (2011) Assessing environmental effects of hydropower peaking by 3D numerical modeling. 34. Dresdner Wasserbaukolloquium 2011 . Technical University of Dresden; Dresden. 2011-03-10 - 2011-03-11.
 • Belete, Kiflom Wasihun. (2010) Sediment yield determination based on repeated monitoring of reservoirs in Tekeze River Basin , Ethiopia. The 11th International symposium on river sedimentation (ISRS), Stellenbosch, South Africa . ISRS; Stellenbosch. 2010-09-06 - 2010-09-09.
 • Belete, Kiflom Wasihun; Alfredsen, Knut; Killingtveit, Ånund. (2010) Development of Elevation - Capacity Curve Based on Remote Sensing Technology for Norwegian Lakes and Reservoirs. Hydropower'10 - 6th International Hydropower Conference . International Centre for Hydropower; Tromsø. 2010-02-01 - 2010-02-03.