Bakgrunn og aktiviteter

Molekylærbiolog. Forsker i PhotoSynLab (www.photosynlab.org) ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap. Ansatt på NFR-prosjektet "NanoWire", Nanowire-mediated iron acquisition in bacteria. Modellorganismer: Synechococcus sp. PCC7002, Synechocystis sp. PCC6803.

Bred erfaring innen molekylærgenetikk/syntetisk biologi, bioprospektering av marine bakterier (actinomyceter) for nye antibiotika, genetisk modifisering av biosynteseveier for antibiotika i actinomyceter/streptomyceter.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Engelhardt, Kerstin. (2010) Assessment of the antibiotic production potential of marine-derived actinomycetes via bioactivity screening and targeted genetic analysis. 2010. ISBN 978-82-471-2283-9.