Bakgrunn og aktiviteter

Jeg studerte mine MChem og PhD i kjemi på Universitet av Warwick i Storbritannia. Mitt PhD emne var på tinn-basert halide-perovskite photovoltaikker, primært studerende CsSnI3 og bruket av tilsetningsstoffer og substituenter for å forbedre stabilitet og optoelektronikke oppførelse. Jeg har publiserte fire papirer på denne emnen, og ble ferdig med min PhD i 2017.

Valgte papirer fra denne emnen:

K. P Marshall, M. Walker, R. I. Walton, R. H. Hatton, Enhanced stability and efficiency in hole-transport-layer-free CsSnI3 perovskite photovoltaics, Nature Energy, 2016

K. P. Marshall, S. Tao, M. Walker, D. S. Cook, J. Lloyd-Hughes, S. Varagnolo, A. Wijesekara, D. Walker, R. I. Walton, R. H. Hatton, Cs1−xRbxSnI3 light harvesting semiconductors for perovskite photovoltaics, Materials Chemistry Frontiers, 2018

Jeg begynte min postdoktorende arbeid på NTNU i 2018, studerende den hydrotermale syntesisen av heksagonale manganiter, med en fokus på in situ studier gjennom synkrotron røntgen diffraksjon.

K. P. Marshall, A. B. Blichfeld, S. L. Skjærvø, O. G. Grendal, W. van Beek, S. M. Selbach, T. Grande, M.-A. Einarsrud, A fast, low temperature synthesis method for hexagonal YMnO3: Kinetics, purity, size and shape as studied by in situ X‐ray diffraction, Chemistry: A European Journal, 2020