Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområde:

 • Forskning/undervisning innenfor fagfeltet geofysikk
 • Forsker i SFI CGF ("Centre for Geophysical Forecasting")
 • Forsker og programområdeansvarlig i BRU21 ("Bedre ressursutnyttelse i det 21. århundre")
 • Forsker i GAMES ("Geophysics and Applied Mathematics in Exploration and Safe production")

Faginteresse:

 • Borehullsgeofysikk / Bergartsfysikk / Bergmekanikk
 • Termal egenskaper og temperatur prediksjon
 • Nær-overflate geofysikk
 • Geofysisk inversjon
 • Geofysisk monitorering (4-D analyse)
  • Lagring av CO2 og energi i undergrunn
  • Nær-overflate monitorering
 • Kvantitativ Seismisk Analyse (KSA) 
 • Maskin Læring

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport