Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Dosso, Stan E.; Dong, Hefeng; Duffaut, Kenneth. (2017) NUMERICAL APPROACHES IN GEOACOUSTIC INVERSION. Proceedings of the 24th International Congress on Sound and Vibration.

Rapport/avhandling

  • Duffaut, Kenneth; Landrø, Martin. (2011) Stress sensitivity of elastic wave velocities in granular media. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2011. ISBN 978-82-471-2612-7. Doktoravhandlinger ved NTNU (2011:45).