Bakgrunn og aktiviteter

Viktigste arbeidsoppgaver:

  • Lederstøtte
  • Leder for instituttets administrative stab
  • Budsjett og økonomioppfølging
  • Ressursplanlegging
  • HMS-koordinator

Utdanning: Cand.polit fra universitetet i Bergen (1984) med hovedfag i sosialøkonomi, mellomfag i nordisk  samt 28 vekttall matematikk.