Bakgrunn og aktiviteter

Instituttleder Kavli instituttet ved NTNU

  • Instituttleder, ansvarlig for daglig drift av instituttet, personal- og budsjettansvar
  • Administrativ Direktør for NorBrain, Norwegian Brain Initiative, prosjektledelse 
  • Medlem Programstyre NANO2021, Norges Forskningsråd;

 

Utdanning og Erfaring

2011 - 2018   Direktør NTNU NanoLab og Nano@NTNU
1997 - 2010   Seniorforsker, SINTEF
2006              Dr.rer.nat., Fysikk, Uni Oldenburg, Tyskland
1997              MSc, Elektroteknikk, TU Ilmenau

Vennligst last ned CVen ovenfor

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Gastinger, Kay; Slangen, Pierre; Picart, Pascal; Somers, Peter. (2012) Rough surface interferometry. Optical Methods for Solid Mechanics; A full-field approach.