Bakgrunn og aktiviteter

Direktør for NTNU's strategisk satsing på Nanoteknologi, nanovitenskap og funksjonelle materialer - Nano@NTNU. Koordinering av nano-relatert forskning med 85 vitenskapelige medarbeidere ved 5 forskjellige fakultet and 15 institutt på NTNU. Prosjektinitiering og koordinering av tverfaglig forskning. Nasjonal koordinering av nanorelaterte internasjonale seminarer.

Direktør for NTNU NanoLab, NTNU's renrom fasilitet. Ansvarlig for en 700 m2 renroms laboratorium med 7 ingeniører og et årlig driftsbudsjett på ca 30MNOK (2015). Prosjektleder for Norges nasjonale infrastruktur for mikro- og nanofabrikasjon - NorFab. Medlem i ledergruppa for Nordisk NanoLab Nettverk and EuroNanoLab.

2011 -            Direktør NTNU NanoLab og Nano@NTNU
1997 - 2010  Seniorforsker, SINTEF
2006              Dr.rer.nat., Fysikk, Uni Oldenburg, Tyskland
1997              MSc, Elektroteknikk, TU Ilmenau

Vennligst last ned CVen ovenfor

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Gastinger, Kay; Slangen, Pierre; Picart, Pascal; Somers, Peter. (2012) Rough surface interferometry. Optical Methods for Solid Mechanics; A full-field approach.