Bakgrunn og aktiviteter

Instituttleder Kavli instituttet ved NTNU

  • Instituttleder, ansvarlig for daglig drift av instituttet, personal- og budsjettansvar
  • Administrativ Direktør for NorBrain, Norwegian Brain Initiative, prosjektledelse 
  • Medlem Programstyre NANO2021, Norges Forskningsråd;

 

Utdanning og Erfaring

2011 - 2018   Direktør NTNU NanoLab og Nano@NTNU
1997 - 2010   Seniorforsker, SINTEF
2006              Dr.rer.nat., Fysikk, Uni Oldenburg, Tyskland
1997              MSc, Elektroteknikk, TU Ilmenau

Vennligst last ned CVen ovenfor