Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er kommunikasjonsrådgiver i forskningssenteret Ansvarlig Forskning og Innovasjon i Norge (AFINO). 

AFINO finansieres av Norges forskningsråd i perioden 2019-2024 og består av et konsortium av forskningspartnere fra hele Norge. NTNU er koordinator gjennom Program for anvendt etikk ved Institutt for filosofi og religionskunnskap.  AFINOs administrasjon, inkludert meg, holder til  på Låven, Campus Dragvoll. 

Les mer om senteret her. 

Jeg har tidligere jobbet med kommunikasjon og koordinering i to forskningssentre for miljøvennlig energi (FMEer), forskningssenteret for nullutslippsområder (FME ZEN) i smarte byer og Norwegian Centre for Energy Transtition Strategies (FME NTRANS). 

Erfaring med: 

  • Nyhetsbrev
  • Bistår forskere med populærvitenskapelig formidling
  • Tekst- og redigeringsarbeid
  • Innholdsproduksjon på sosiale medier og web
  • Diverse koordineringsoppgaver

Bakgrunn: