Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er kommunikasjonsrådgiver i forskningssenteret for nullutslippsområder (FME ZEN) i smarte byer, hvor jeg jobber mest med det internasjonale innovasjonsprosjektet syn.ikia.  

FME ZEN er et forskningsenter for miljøvennlig energi (FME) som finansieres av Norges forskningsråd i perioden 2017-2025. Senteret består av et konsortium av partnere, og NTNU er koordinator gjennom Institutt for arkitektur og teknologi. 

 

Ansvarsområder:

 • Koordinere kommunikasjonsarbeidet
 • Bistå forskere med formidling
 • Nyhetsbrev, pressemeldinger og nyhetssaker
 • Arrangement
 • Mediekontakt
 • Nettsider
 • Sosiale medier

 

Kompetanse: 

 • Tekstarbeid
 • Forskningsformidling
 • Sosiale medier
 • Webarbeid
 • Strategisk kommunikasjon
 • Koordinering

 

Bakgrunn:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

 • Woods, Ruth; Remøe, Katinka Sætersdal; Hestnes, Anne Grete; Gustavsen, Arild. (2019) Annual report 2018. SINTEF akademisk forlag. 2019. ISBN 978-82-536-1622-3. ZEN Report (15).

Andre

 • Backe, Stian; Remøe, Katinka Sætersdal. (2019) Fornybar energi i nabolag: Bør både produseres og brukes lokalt.
 • Remøe, Katinka Sætersdal; Gustavsen, Arild. (2019) ZEB-laboratoriet skal gjøre kontorbygg til nullutslippsbygg.
 • Remøe, Katinka Sætersdal; Gustavsen, Arild. (2019) ZEB-laboratoriet skal gjøre kontorbygg til nullutslippsbygg. (Gemini Kortnytt). Gemini.no [Internett]. 2019-09-02.
 • Remøe, Katinka Sætersdal; Thomsen, Judith. (2019) Grønt lys for Norges største nullutslippsnabolag. Gemini.no [Internett]. 2019-12-03.
 • Remøe, Katinka Sætersdal; Woods, Ruth. (2019) En slik by vil vi ha, sier ungdommen.
 • Woods, Ruth; Remøe, Katinka Sætersdal. (2019) Hvordan får vi alle med på laget i ambisiøse energi- og miljøprosjekter?.