Bakgrunn og aktiviteter

PhD prosjekt: «Utvikling, utprøving og evaluering av et lavterskel lærings- og mestringskurs for kvinner med rusavhengighet» ( Low-threshold self-management intervention for women with drug-addiction -the development process and evaluation)