Bakgrunn og aktiviteter

 
Utdannet lege ved NTNU våren 2018. Har bakgrunn fra forskerlinja, og ble høsten 2018 ansatt som stipendiat ved NTNU for å fullføre doktorgrad med prosjektet "Biological oscillations". Forsker på oscillasjoner i biologiske systemer, med fokus på glukoseregulering og sirkulasjon hos hjertekirurgiske pasienter. 
 
2011-2018: Profesjonsstudiet i medisin, NTNU.
2013-2017: Forskerlinjen 
 
Hovedveileder:   Nils Kristian Skjærvold, NTNU
Biveiledere:        Petter Aadahl og Ilangko Balasingham, NTNU
 

Forskningsområder:

- Blodtrykksregulering før og etter hjertekirurgi

- Glukoseregulering 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner